Glädje

 

Fokus

 

Se varandra

 

Finmotorik

 

Koncentration

 

Process

 

Estetik

 

Kreativitet

 

Grovmotorik

 

Rörelse

 

Ta plats

 

Utmaning

 

Mod

 

Ge plats

 

Skapande

 

Magi

 

Samarbete

 

Glädje

 

Fokus

 

Se varandra

 

Finmotorik

 

Koncentration

 

Process

 

Estetik

 

Kreativitet

 

Grovmotorik

 

Rörelse

 

Ta plats

 

Glädje

 

Fokus

 

Se varandra

 

Finmotorik

 

Koncentration

 

Glädje

 

Fokus

 

Se varandra

 

Finmotorik

 

Koncentration

 

Process

 

Estetik

 

Kreativitet

 

Grovmotorik

 

Rörelse

 

Ta plats

 

 

 

Inom ramen för Skande Skola erbjuder vi ett brett utbud. Vi kan komma & spela aktuell föreställning för säsongen. Till vissa föreställningar medföljer välarbetade diskussionsunderlag. Vi erbjuder även workshops inom cirkus - enstaka prova på-pass eller fler sammanhängande kurstillfällen som kan mynna ut i en föreställning eller uppvisning. Vi jobbar även med workshops inriktade på muntligt framförande & scenteknik som så väl kommer till pass då eleverna skall redovisa muntligt i olika ämnen.

Vi har även arbetat med klasser där det förekommit gruppdynamiska problem & svårigheter.

Paket 1
Föreställning ”Skeppet Fasa seglar igen” med möjlighet till frågestund och/eller samtal efteråt där skådespelarna leder samtal med barnen utifrån föreställningen.

Ålder. Fsk - klass till åk 3
Pris: 8500 kr
2:a föreställningen samma dag/plats: 4500 kr

 

 

Paket 2

Föreställningen ”Skeppet Fasa seglar igen” med möjlighet till frågestund och/eller samtal efteråt där skådespelarna leder samtal med barnen utifrån frågor om föreställningen.

+ Prova på cirkus worskhop 60 - 120 min. Barnen får prova på cirkusdicipliner som jonglering, lindans, akrobatik, parakrobatik och ev. luftakrobatik beroende på riggmöjligheter.

Ålder. Fsk - klass till åk 3
Pris: Föreställning 8500 kr
      Workshop 1:a worskhopen 3000 - 5000 kr beroende på tid
                      2:a worskhopen 2000 - 4000 kr samma dag / plats
                      3:e workshopen 1000 - 3000 kr samma dag / plats

 

 

Paket 3

Cirkusworkshop 60 - 120 min. Barnen/ungdomarna får prova på
cirkusdicipliner som jonglering, lindans, akrobatik, parakrobatik och ev. luftakrobatik beroende på riggmöjligheter.

Ålder: Fsk - klass till åk 9.
För pris - Se paket 2 / workshop

 

 

Paket 4

Cirkusworkshop inklusive scenisk gestaltning och nummerarbete.
Tid: Minst 4 h.
Vid generösare tidsramar kan workshopen även inkludera
scenframställning samt föreställning för större publik exempelvis en annan klass.

Ålder: Åk 3 - 9

För prisförslag kontakta Nordcirkus

 

 

Paket 5

Ämnesintegrerad cirkusworkshop
Deltagarna arbetar med cirkusdicipliner, scenisk gestaltning samt
ett tema eller en problematik utifrån ett skolämne. Olika fokus kan
vara presentationsteknik (att göra en intressant och innovativ
redovisning) eller att närma sig ett ämne från ett nytt perspektiv
(nycirkus). Paketet innebär ett tätt samarbete mellan läraren och
workshopsledarna/artisterna.

Tidsram: minst 8 h
Ålder: Åk 3 - 9

För prisförslag kontakta Nordcirkus

 
   
 

Copyright © Nordcirkus   |   Nordcirkus, Edsåsdalen 693, 830 10 Undersåker