Modiga Barn
Nordcirkus har deltagit i projektet Modiga barn där samtliga barn i Åre kommun har fått möta och ta del av kultur i olika former. Ett syfte med projektet har varit att vidareutbilda lärare och förskolelärare. De uttrycksformer som erbjudits har varit; cirkus, drama, skapande dans, berättande, musiklådan och musikbygge. Nordcirkus svarade för de förstnämnda fyra kulturformerna.
Projektet har möjliggjorts genom pengar från Allmänna Arvsfonden.

Länk till - Allmänna arvsfondens hemsida Modiga Barn.

Skapande hälsa
I projektet Skapande Hälsa har professionella kulturutövare åkt ut och besökt pensionärer på äldreboenden, samlingslokaler och även i hemmet. Pensionärerna har fått prova på kulturuttrycken berättande, cirkus och skapande dans. Personalen på äldreboendena har även erbjudits fortbildning. Nordcirkus har svarat för cirkusbiten samt delar av dansen.
Projektet har möjliggjorts genom pengar från Kulturrådet.

Länk till - Åre Kommuns hemsida - Skapande Hälsa

Kulturskolan
I samarbete med Åre kulturskola genomför Nordcirkus löpande kurser i drama och cirkus. Cirkuskurser finns för såväl nybörjare som fortsättare och då i diciplinerna trapets och tyg. Mer info på Åre kulturskolas hemsida samt aktuella uppdateringar på Nordcirkus facebooksida.

 

Öppen träning
Nordcirkus erbjuder Öppen träning där alla är välkomna såväl vuxna som barn. Öppen träning är en ej ledarledd träningsform som innebär tillgång till träningslokal, möjlighet att träna cirkusdicipliner som jonglering, lindans, trapets, tyg och akrobatik, samt annan träning så som dans, yoga, parkor, rehab et.c. Allt utifrån deltagarnas intresse och driv.
Öppen träning bygger på att vi hjälper och inspirerar varandra.

Öppen tränings tre grundregler:

1. Var snäll.
2. Skada varken dig eller någon annan medvetet.
3. Var rädd om utrustningen.

Obs!! Är du under 13 år måste du ha med dig en ansvarig vuxen.

Löpande info. om tider plats och datum hittar du på Nordcirkus facebooksida.


 

Copyright © Nordcirkus   |   Nordcirkus, Edsåsdalen 693, 830 10 Undersåker