Miljö & Bistånd

Vi har bestämt oss för att göra följande för vår miljö & för våra medmänniskor:

Då vi gör Eldföreställningar använder vi oss av en liten mängd fossila bränslen samt ev pyrotekniska effekter. För att kompensera för det har vi bestämt oss för att 2% ( ca 100 - 800 kr) av varje eldföreställning går till Svenska Naturskyddsföreningen.

Det som mer utgör en belastning för miljön är ju våra turnéer med vår lilla buss. Det vi då har valt att göra är att införa en miljötaxa som innebär att kunden kan välja att vi lägger på 2.50kr på ordinarie milersättning & att vi då också möter det med 1:50kr så att totalt 3 kr / mil går till Svenska Naturskyddsföreningen.

Då världen är i skriande behov av att vi, de rika, delar med oss så har vi även bestämt att vi låter 2% av varje Barn&familjeföreställning vi säljer gå till UNHCR eller Clowner utan Gränser. ( Läs mer om Clowner utan Gränser här…. och mer om min turné med Clownerna till Rwanda här.)

För mer information - kontakta oss!
 

Copyright © Nordcirkus   |   Nordcirkus, Edsåsdalen 693, 830 10 Undersåker